בטיחות בעבודה עם נאנו-חומרים

ארגון הבריאות העולמי מפרסם קווים מנחים לבטיחות בעבודה עם נאנו-חומרים

ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO (World Health Organization), פרסם מסמך "קווים מנחים" לבטיחות בעבודה עם נאנו-חומרים. ההנחיות מיועדות לממשלות 180 המדינות החברות בארגון, לצד מומחים וקובעי מדיניות, ומכיל המלצות המסייעות בהערכת הסיכונים בעבודה עם נאנו-חומרים ובקביעת אמצעי הבטיחות המתאימים לטיפול בבעיות הייחודיות לחומרים הללו.

להתפתחות טכנולוגיית הנאנו-חומרים יש יתרונות רבים בקביעת התכונות הרצויות של חומרים כימיים. העתיד עוד לפנינו בכל הנוגע להתייעלות אנרגטית ולמימוש הפוטנציאל הטמון בטכנולוגיה זו. עם זאת, "נולדים" אתגרים בשמירה על בטיחות העובדים עם נאנו-חומרים, כאשר הסיכון המרכזי הוא סכנה משאיפת סיבים ואבק המצטברים ברקמות הריאות (בשל המסיסות הנמוכה שלהם) באופן יומיומי ועלולים להוביל למחלות כרוניות, כמו סיליקוזיס (Silicosis).

המסמך מקיף את נושא הבטיחות בעבודה עם נאנו-חומרים על-פני 85 עמודים. בתחילתו, ישנה סקירה של הייצור הגובר של נאנו-חומרים ברחבי העולם, כמות מוערכת של נאנו-חומרים הנמצאים בשוק, סיכונים בריאותיים הנגרמים עקב תכונותיהם של הנאנו-חומרים, תהליך פיתוח הקווים המנחים ומיון הנאנו-חומרים לקבוצות בעלות מכנים משותפים.

בנספח הראשון למסמך ניתן למצוא את גבולות החשיפה התעסוקתיים (OEL – Occupational Exposure Limit) המומלצים ע"י הארגון.

לקובץ PDF של מסמך הקווים המנחים לחצו כאן.