ניהול כימיקלים

הרגולציה בנושא כימיקלים הינה דינאמית והתפתחה מאוד בשנים האחרונות.

הרגולציה הנוכחית ברוב המדינות מחייבת סווג נכון של כימיקלים, חומרים ותערובות מסוכנים לצורך שינוע, אחסון ושימוש, בהתאם לשיטת GHS

המידע המקצועי מוצג על פי הדרישות בגיליונות בטיחות SDS/ MSDS פרטניים לכל חומר או תערובת.

יצוא למדינות אירופה מחייב בנוסף בדיקת תכולה של חומרים המוגדרים בעלי סיכון, באביזרים (articles).

למשרדנו ניסיון מקצועי רב בכל תחומי הרגולציה לכימיקלים ולחומרים. הייעוץ הניתן בתחום הוא בהתאם לרגולציה העדכנית ביותר בארץ ובעולם.

 

השירותים המוצעים ללקוחותינו בתחום הכימיקלים והחומרים:

  • לווי תהליכי יבוא ורכש כימיקלים לישראל

  • סקירת דרישות רגולטוריות בישראל –מול הרשויות לצורך יבוא

  • הערכת סיכוני EHS- בריאות, בטיחות וסביבה בשימוש בחומרים / כימיקלים

  • סווג והנחייה בשינוע חומרים מסוכנים

  • ליווי יצואני חומרים/כימיקלים –עמידה בדרישות רגולציה במדינת היעד ליצוא

  • ליווי יצואני אביזרים (articles) – דרישות רגולציה במדינת היעד ליצוא, כולל בדיקת תכולה של חומרים בעלי סיכון