זיהום קרקע

הייעוץ בתחום טיפול ושיקום קרקעות מזוהמות ניתן על בסיס ניסיון והצלחות מקצועיות משך שנים רבות.

ייעוץ מקצועי בתחום זיהום קרקע מבוסס על הנתונים הבאים:

היסטורית השימושים באתר המזוהם,

ממצאי סקרים וחקירה באתר,

אופי הזיהום באתר וההשלכות הסביבתיות והכלכליות של שיקום האתר.

לייעוץ שלנו בנושאי זיהום קרקע יתרונות מוכחים: -

ליווי וניהול מקצועי, יעיל, ישים וכלכלי -

 עמידה בדרישות החקיקה והתקנות הקיימות בישראל -

 ידע רב בתחום הקרקע והמים, שנרכש במסגרת עבודת מחקר לתואר M.Sc, ב"מכון לקרקע ומים" במכון וולקני, בית דגן תוך התמחות בנושא קרקע ומים.

בהמשך בוגרת קורס בשיקום קרקע ומים באתרים מזוהמים בארצות-הברית. הקורס ניתן ע"י The Remediation Course, Princeton Groundwater Inc., 2012

 

השירותים המוצעים בתחום טיפול ושיקום אתרים וקרקעות מזוהמים:

-    לווי, יעוץ וניהול פרויקטים בתחום שיקום אתרים קרקע ומים מזוהמים, כולל אתרים מורכבים.

-    ניהול מו"מ וייצוג מול המשרד להגנת הסביבה ורשות המים בתחום ניהול ושיקום פרויקטים של זיהום קרקע עד לקבלת אישור הרשויות על השלמת תהליך השיקום.

-    ביצוע סקרים היסטוריים (phase I) ולווי סקר הקרקע (Phase 2).

-   בחינת חלופות שיקום קרקע המותאמות לאתר, ובדיקה טכנית- סביבתית -כלכלית

-   "ניתוח סביבתי מקיים" (Green Sustainable Remediation) לבחירת חלופת שיקום קרקע נכונה מבחינת ההשפעה הסביבתית.

-   ניתוח מצב, כימות ועלויות הטיפול והשיקום במקרים של זיהום קרקע, כולל חלופות שיקום הקרקע.

-  בחינה מקצועית להערכות שווי קרקע באזורים מזוהמים.

פרויקטים אחרונים

 • הפרטת מפעלי תע"ש – יועצת ל"רשות החברות הממשלתיות" בתחום איכות הסביבה וקרקעות מזוהמות .
 • ליווי מקצועי פיילוט שיקום קרקע – אתר לפידות – חלץ
 •  ניתוח עלויות לתרחישי שיקום אתר מזוהם , עבור משרד יעוץ כלכלי "נופית כוונים ופתרונות פיננסיים"
 •  ביצוע ועריכת סקר היסטורי (phase I) עבור מפעל טיפול לפסולת מסוכנת
 • ביצוע "ניתוח סביבתי מקיים" (GSR), לחלופות שיקום קרקע מזוהמת באתר קידוחי חלץ-כוכב
 •  סקירת חלופות שיקום קרקע מזוהמת, שדות קידוחי חלץ – כוכב
 •  לווי מקצועי – סקר היסטורי וסקר קרקע , אתר לפידות – חלץ
 •  לווי ופיקוח סביבתי –פרוייקט החלפת קרקע מזוהמת, מתחם רכבת  ישראל בלוד.
 •  ניהול שיקום אתר מזוהם קרקע ומים –מתחם רכבת לוד, תכנון אסטרטגי וביצוע חקירת האתר, סקר חלופות שיקום, תכנון עקרוני ותכנון מפורט, "רכבת ישראל"
 •  ניהול פרוייקט שיקום קרקע– הקמת מערכת לסילוק עדשת דלק צף, מתחם רכבת ישראל בחיפה .
 •  ניהול פרוייקט שיקום קרקע מזוהמת– אתר רכבת ישראל  בית שמש. 

ניהול פרוייקט בית שמש

זיהום קרקע