פסולת

פסולת

ורד גיאת הינה יועצת מומחית בתחום ניהול פסולת. הייעוץ ניתן במטרה להביא לניהול מקצועי, יעיל, ישים וכלכלי של הפסולת התעשייתית וכתוצאה להפחית בשינוע והטמנת פסולת ובכך להשיג יתרונות כלכליים וסביבתיים ללקוחות. 

הייעוץ לניהול הפסולת מוצע ללקוחות שלנו בהתאם לידע המתקדם בתחום ולרגולציה העדכנית ביותר.

 

פסולת מסוכנת – תקנות חדשות מדריכים ונהלים חדשים

החשיבה הגלובאלית כיום בעולם משתנה ועימה ההתייחסות לפסולת. חומרי פסולת שנחשבו בעבר כמטרד ויועדו להשלכה או הטמנה, הפכו למשאבים וחומרי גלם בתעשייה. חשיבות לתהליכי ניהול פסולת בצורה מקצועית גברה מאד בשנים האחרונות הודות לפתיחת מגוון רב של חלופות לטיפול, מיחזור ושימוש חוזר בפסולת ולהקל בכך את עלויות הכבדות של ההטמנה והסילוק.

משרד להגנת הסביבה פירסם לעיון הציבור תקנה חדשה שעיניינה פסולת מסוכנת, מדריך לסיווג פסולת מסוכנת, נוהל לדיגום ואנליזה של פסולת מסוכנת .

פורסמה - טיוטת תקנות החומרים המסוכנים, פסולת מסוכנת, 2017 

הגדרת פסולת מסוכנת בתקנות,  תואמת במלואה את השיטה האירופית, כולל קטלוג הפסולת האירופי, התייחסות לתכונות סיכון, ערכי הסף ושיטות הבדיקה. שיטת ההגדרה והסיווג מפורסמת במדריך שהוציא המשרד להגנת הסביבה. לעיון ב"מדריך לסיווג פסולת מסוכנת על פי קטלוג הפסולות האירופי": ראה כאן.

משרדנו מתמחה בהגדרה וסיווג של פסולות מסוכנות ופסולות ממקור תעשייתי. ניתוח זרמים והפנייה לשיטות הבדיקה המתאימות.

לייעוץ / סיווג / איפיון והגדרת זרם הפסולת שלכם – פנו אלינו, ורד גיאת - 050-4025245

 

שירותים נוספים בתחום פסולת מסוכנת ופסולת תעשייתית

  • סיווג של פסולת תעשייתית ומסוכנת על-פי הוראות המשרד להגנת הסביבה - מדריך לסיווג פסולת מסוכנת

  • התמחות בפסולת מסוכנת, קטלוג הפסולות,  תכונות סיכון, הפנייה לשיטות בדיקה לתכונות סיכון – קישור למאמר ולקטלוג

  • ניהול פסולת בתעשייה להשגת תוצאות מיטביות ויעילות בהיבטים מקצועיים וכלכליים.

  • התאמת פתרונות טיפול ומיחזור לפסולת תעשייתית ומסוכנת בארץ ובעולם.

  • סיוע ביבוא וביצוא פסולת תעשייתית ומסוכנת בהתאם לרגולציה בארץ ובעולם.

  • בדיקת אפשרויות הטמנה באתרי פסולת שונים ובהתאם לזרם הפסולת וערכי הסף המותרים.

  • בדיקת היתכנות לטכנולוגיות טיפול בפסולת.

 

iStock_000030573460Small