סיווג והגדרה של פסולת מסוכנת

סיווג והגדרה של פסולת מסוכנת

שלב ראשון – הגדרה של פסולת היא ענין מורכב.

פסולת היא מטבעה תערובת חומרים שמשתנה מפעם לפעם, גם כאשר מדובר באותו תהליך יצור, הרכב הפסולת הנוצר בה עשוי להשתנות. לכן הדרך להגדיר זרם של פסולת הוא עניין לא פשוט…

כדי לעשות סדר, אימץ המשרד להגנת הסביבה את השיטה האירופית להגדרה וסווג של פסולות. הגדרה וסווג  של זרמי  פסולת בישראל – פסולת רגילה, פסולת תעשייתית ופסולת מסוכנת מבוצעת  בהתאם ל"קטלוג הפסולות האירופי – EWC" ולשיטות הסיווג והבדיקה החלות באירופה.

מהו קטלוג הפסולות האירופי? EWC

כדי ליצור מערכת סיווג עקבית ואחידה שתשמש את כל המדינות בה, גיבש האיחוד האירופי את קטלוג הפסולות האירופי – European Waste Catalogue – שפורסם בשנת 2002 הקטלוג בנוי בצורה מודולרית, נוח מאד לשימוש ונוח מאד לעדכון. לינק לקטלוג

הרשימה מכילה 20 מקורות תעשייתיים ראשיים, כגון תהליכים כימיים אורגאניים, תהליכים כימיים אנאורגניים, טיפול שטח במתכות, זיקוק נפט וכד', אשר מתפצלים לתהליכי יצור משניים  תחת כל תהליך יצור מופיעה רשימה של הפסולות הנוצרות בכל תהליך משני.

קטלוג הפסולות האירופי, בגרסתו הנוכחית מכיל 849 פריטי פסולת שונים. בין הפרטים ישנם פסולות מסוכנות מוחלטות, פסולות לא-מסוכנות ו"פריטי מראה". קבוצת "פריטי המראה " מכילה 180 פריטים. לגבי פריט מראה ההחלטה האם מדובר בפסולת מסוכנת או לא ניתנת רק לאחר תהליך בדיקה פרטנית של הרכב הפסולת.

האם "פריט מראה" הוא פסולת מסוכנת או לא?

כדי לדעת את התשובה צריך מידע ממקורות שונים, תהליך היצור, חומרי הגלם ששימשו ביצור, תוצרי ביניים, מרכיבים עיקריים בפסולת, אנליזות של הפסולת ועוד. MSDS, גיליון. ניתן לשלול ביצוע בדיקות מעבדה על ידי הכרות עם הרכב הפסולת, תהליכי יצור וחומרי גלם.

בדיקות מעבדה נדרשות רק כאשר אין מידע מספיק לגבי הרכב הפסולת ותכונות הסיכון שלה.

תכונות סיכון – Hazard Properties

פסולת המציגה את אחת מ-15 תכונות הסיכון הינה פסולת מסוכנת. הוגדרו  15 תכונות סיכון לפסולת (HP1 – HP15ׂ), אשר רובן  זהות לתכונות הסיכון המשמשות לסיווג חומרים ותערובות, בהתאם לשיטת הסיווג ההרמונית גלובאלית GHS.

15 התכונות הן:

נפיץ, מחמצן, דליק,  מגרה עור/עיניים, פגיעה באיבר מטרה, בעל רעילות אקוטית, גורם סרטן, קורוזיבי, מדבק, רעיל לפיריון, מוטגני, פולט גז רעיל, גורם רגשוש, אקוטוקסי

האחדה של אופן סיווג פסולות מסוכנות עם אופן סיווג חומרים ותערובות מסוכנים, באמצעות שיטת הסיווג ההרמונית, GHS, יוצרת בסיס ושפה אחידה לתיאור התכונות, אופן הבדיקות וכן תיקשור המידע . מאחר ונעשה שימוש באותן  תכונות סיכון (דליק, קורוזיבי, רעיל, מגרה וכד'),  באותם משפטי סיכון (H-statement) ובאותם הסמלים (פיקטוגרמות).

מה קורה בישראל?

פורסמה -טיוטת תקנות החומרים המסוכנים, פסולת מסוכנת, 2017 הגדרת פסולת מסוכנת בתקנות,  תואמת במלואה את השיטה האירופית, כולל קטלוג הפסולת האירופי, התייחסות לתכונות סיכון, ערכי הסף ושיטות הבדיקה.

שיטת ההגדרה והסיווג מפורסמת במדריך שהוציא המשרד להגנת הסביבה. לעיון ב"מדריך לסיווג פסולת מסוכנת על פי קטלוג הפסולות האירופי" : ראה כאן

 

משרדנו מתמחה בהגדרה וסיווג של פסולות מסוכנות ופסולות ממקור תעשייתי.

ניתוח זרמים והפנייה לשיטות הבדיקה המתאימות.

לייעוץ / סיווג / איפיון והגדרת זרם הפסולת שלכם – פנו אלינו, ורד גיאת – 0504025245