חקיקת CLP

חקיקת CLP לסווג תווי ואריזה של חומרים וכימיקלים

 

סווג, תיווי, אריזה

בתאריך ה- 1 ליוני 2015 מתבטלות באופן סופי, הדירקטיבות האירופיות לסווג חומרים ותערובות. הדירקטיבה האירופית לחומרים המסוכנים-  (EEC/67/548), והדירקטיבה האירופית לתערובות מסוכנות- (45/EC/ 1999) יוחלפו בשיטת הסיווג החדשה.
מ 01 דצמבר 2010 עד 1 יוני 2015 היתה אפשרות לסווג חומרים בהתאם לשתי השיטות – סווג בהתאם לדירקטיבת חומרים ותערובות, וכן בהתאם לחקיקת ה-  CLP כמו כן, היתה חובה להציג את הסווג בשני האופנים, בגיליונות SDS של נתוני בטיחות (Safety Data Sheet) ועל תוויות של חומרים מסוכנים וכימיקלים.

CLP – Classification, Labeling, Packaging

חקיקת CLP הוא היישום באמצעות חקיקה של האיחוד האירופי, של ה"שיטה ההרמונית הגלובלית לסיווג וסימון של כימיקלים"- GHS. המטרה של חקיקת ה-CLP הוא סווג מפורט ונכון יותר, לפי סיכונים פיסיקליים, בריאותיים וסביבתיים. סווג זה מבטיח רמה גבוהה של הגנה על בריאות אדם והסביבה, כמו כן האחידות בסווג תורמת לתנועה החופשית של חומרים, כימיקלים ואביזרים המכילים חומרים מסוכנים
באירופה, יצרנים, יבואנים ומשתמשים במורד הזרם (Downstream Users) יסווגו חומרים או תערובות בהתאם ל-CLP לפני הוצאתם לשוק. יצרנים ויבואנים נדרשים להודיע לסוכנות האירופית לכימיקלים על החומרים שלהם חודש לפני מועד הצבת אותם בשוק.
חקיקת ה- CLP היא "רוחבית" ומכסה חומרים ותערובות באופן כללי, לכן הוראות החקיקה שנקבעה,"מוסיפה" ואינה מחליפה הוראות שנקבעו בתקנות ספציפיות כגון חקיקה לגבי ביוצידים, תכשירים להגנת צומח, תכשירי קוסמטיקה ועוד.
CLP מציג קטגוריות סיכון חדשות המובילות לסווג מדוייק יותר של תכונות פיסיקליות. הסווג החדש יוצר קריטריונים חדשים לסיווג, לדוגמא, לתכונות של רעילות אקוטית וסיכונים סביבתיים. בנוסף, CLP מחדשת בקביעת "עקרונות גישור" (bridging principles) , עבור חלק מתכונות הסיכון לבריאות וסביבה, עקרונות אלה מאפשרים סווג של תערובות, על בסיס נתונים נסיוניים של תערובות דומות שנבדקו ועל-פי מידע על מרכיב מסוכן בודד.
בשיטה החדשה משפטי הסיכון (R-phrases) ומשפטי בטיחות (S-phrases) שבהם השתמשו בעבר , מוחלפים על ידי הצהרות גורמי סיכון (H-statement) והצהרות זהירות (statement-P) בהתאמה. רשימת ההצהרות על גורמי סיכון. GHS-Hazard statements

חל שינוי גם בסמלים של תכונות הסיכון. קישור לסמלים החדשים GHS-Pictograms.

 

ומה בישראל?

בישראל חלה חובה להחזיק בכל מפעל או עסק גליונות בטיחות SDS של החומרים המסוכנים והכימיקלים שבשימוש העסק. על-פי "תקנות הבטיחות בעבודה – גליון בטיחות", אופן האריזה והסימון יהיו עלפי התקן בישראל, "ת"י 2302: חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון, אריזה, תווי וסימון".

מכון התקנים הקים ועדת מומחים לעדכון תקן 2302, אשר החליטה על שינויים בעקבות הביטול הצפוי של הדירקטיבות הישנות והחלת הסווג האירופי החדש (CLP), על גליונות הבטיחות / SDS המשמשים בישראל.

קישור  מומלץ בנושא CLP

לקבלת ייעוץ והדרכה להיערכות לקראת הרגולצייה החדשה בתחום הסיווג בשיטה החדשה פנו אלינו לקבלת הצעת מחיר המותאמת לצרכים של העסק והחברה שלכם!